Tested by North

Pravidla soutěží na Facebooku

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU KILPI:

Výhry

 • Výhry jsou uvedeny vždy u/v konkrétního soutěžního příspěvku na Facebooku a mohou se dle jednotlivé soutěže lišit.

Jak uplatnit výhru, trvání soutěže

 • Výhru uplatníte při vašem nákupu do určitého data, nebo v u určeném období uvedeném u/v soutěžním příspěvku, a to na shopkilpi.cz.
 • Výherce bude po skončení soutěže určen organizátorem a kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nejpozději do sedmi dnů po skončení soutěže. 
 • Pokud se nepodaří výherce kontaktovat, nebo nereaguje na zaslanou zprávu informující o výhře, připadá výhra následujícímu účastníku finálního výběru v sestupném pořadí. V případě že se nepodaří kontaktovat žádného účastníka, výhra propadá organizátorovi.
 • Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěžního příspěvku organizátorem do data uvedeného tamtéž, není li soutěž prodloužena či zrušena.

Jak se zúčastnit, podmínky

 • Soutěž může probíhat na základě několika možností/podmínek pro účast. Typ soutěže a její princip je vždy ve zjednodušené formě uveden u/v konkrétního soutěžního příspěvku na Facebooku.
 • a) Napište komentář k příspěvku soutěže a chcete li, můžete i „like“. 3 komentáře s největším počtem „like“ v době ukončení soutěže postupují do finálního výběru, z nichž nezávislá porota organizátora vybere výherce. Pokud nebude mít dostatečný počet komentářů, nebo žádný komentář „like“, výherce je určen organizátorem soutěže bez podmínky největšího počtu „like“.
 • b) Zašlete/sdílejte s námi určitou tématickou fotografii. 3 fotografie s největším počtem „like“ v době ukončení soutěže postupují do finálního výběru, z nichž nezávislá porota organizátora vybere výherce. Pokud fotografie nebude mít dostatečný počet, nebo žádný „like“, výherce je určen organizátorem soutěže bez podmínky největšího počtu „like“.
 • Pro účast v soutěži není nutné sdílet příspěvek na svém osobním profilu ani dát příspěvku soutěže „like“. Vaše šance na výhru se tímto mohou zvýšit díky vašim přátelům, ale organizátor soutěže toto nevyžaduje a ani tento krok není podmínkou účasti v soutěži.
 • Ze soutěže jsou vyřazeny a odstraněny příspěvky nebo komentáře porušující platné zákony a stejně tak příspěvky urážlivé, hanobící, nebo jinak porušující dobré mravy.
 • Organizátor si vyhrazuje právo soutěž před předchozího upozornění a náhrady soutěž zrušit. Výhry v soutěži nejsou nárokově uplatnitelné a o jejich uplatnění, získání, obdržení, udělení, rozhoduje výhradně organizátor na základě svého rozhodnutí.

Organizátor soutěže, ochrana osobních údajů

 • Organizátorem soutěže je: PONATURE, s. r. o., se sídlem Roháčová 188/37, 130 00 Praha 3
 • Organizátor soutěže nevyžaduje od účastníků soutěže poskytnutí jakýchkoli osobních údajů a tyto údaje ani nesbírá a dále s nimi nepracuje.
 • Organizátor soutěže vyžaduje od výherců poskytnutí osobních údajů vyplývajících z povahy výhry. Tyto údaje mohou být především jméno a příjmení výherce, adresa pro doručení výhry, emailová adresa, případně jiné, doplňující informacemi. S těmito údaji nakládá organizátor dle příslušných zákonů a navazujících právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

 • Společnost Facebook je osvobozena od všech závazků účastníků soutěže. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
 • Soutěžící nebo výherce, který poskytl nebo poskytne organizátorovi soutěže v souvislosti se soutěží osobní údaje, prohlašuje v souvislosti s těmito pravidly, že takto učinil dobrovolně a souhlasí s použitím těchto údajů pro zasílání reklamních a marketingových materiálů (newslettery či jiné propagační materiály).
 • Pokud soutěžící v rámci vyhlášené soutěže poskytl organizátorovi jakýkoli materiál na nějž se vztahují, nebo by mohla vztahovat autorská práva (především fotografie, text, apod.), souhlasí s použitím a využitím těchto materiálů organizátorem a to především pro reklamní a marketingové účely a pro tyto potřeby může být tento materiál dodatečně dle potřeb organizátora upraven, doplněn, nebo použita jeho část.
 • Svou účastí v soutěži se dotyčný stává účastníkem soutěže a prohlašuje že souhlasí s plným zněním těchto podmínek. Bez tohoto souhlasu není účast v soutěži možná a v případě odvolání tohoto souhlasu je účastník povinen bezodkladně vrátit získanou výhru, nebo tuto kompenzovat dle dohody s organizátorem.

 


V Praze, dne 21.10.2014